ubezper - InformationWeek

InformationWeek is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

IoT
IoT
Profile for ubezper
ubezper
Member Since: February 27, 2019
Apprentice
Posts: 0

Odpowiedzialność Towarzystwa, rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia granicy kraju rezydencji przy wyjeździe i zapłaceniu składki ubezpieczeniowej.ja miałem doświadczenie z PZU .....na szczęście nie osobiste , ale byliśmy całą ekipą ubezpieczeni na jednej polisie: wypadek na nartach młodej  dziewczyny w słowenii, wstrząs mózgu , tomografia , szpital w jesenicach , etc, skończyło się transportem lotniczym po opieką słoweńskiego lekarza, generalnie full profi!!!Jesli moge sie pokusic pewne uwagi to zwrocilbym uwage na to, ze duzo podrozwales z rodzicami i dobrze znales angielski w momencie skonczenia szkoly sredniej i to byly czynniki decydujace latwej adaptacji.Za ratownictwo , w ubezpieczeniu narciarskim uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasuprzewiezienia go do najbliższego szpitala.State of the Cloud
State of the Cloud
Cloud has drastically changed how IT organizations consume and deploy services in the digital age. This research report will delve into public, private and hybrid cloud adoption trends, with a special focus on infrastructure as a service and its role in the enterprise. Find out the challenges organizations are experiencing, and the technologies and strategies they are using to manage and mitigate those challenges today.
News
8 AI Trends in Today's Big Enterprise
Jessica Davis, Senior Editor, Enterprise Apps,  9/11/2019
Slideshows
IT Careers: 10 Places to Look for Great Developers
Cynthia Harvey, Freelance Journalist, InformationWeek,  9/4/2019
Commentary
Cloud 2.0: A New Era for Public Cloud
Crystal Bedell, Technology Writer,  9/1/2019
Register for InformationWeek Newsletters
Video
Current Issue
Data Science and AI in the Fast Lane
This IT Trend Report will help you gain insight into how quickly and dramatically data science is influencing how enterprises are managed and where they will derive business success. Read the report today!
White Papers
Slideshows
Twitter Feed
Sponsored Live Streaming Video
Everything You've Been Told About Mobility Is Wrong
Attend this video symposium with Sean Wisdom, Global Director of Mobility Solutions, and learn about how you can harness powerful new products to mobilize your business potential.
Sponsored Video
Flash Poll