ubezper - InformationWeek

InformationWeek is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

IoT
IoT
Profile for ubezper
ubezper
Member Since: February 27, 2019
Apprentice
Posts: 0

Odpowiedzialność Towarzystwa, rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia granicy kraju rezydencji przy wyjeździe i zapłaceniu składki ubezpieczeniowej.ja miałem doświadczenie z PZU .....na szczęście nie osobiste , ale byliśmy całą ekipą ubezpieczeni na jednej polisie: wypadek na nartach młodej  dziewczyny w słowenii, wstrząs mózgu , tomografia , szpital w jesenicach , etc, skończyło się transportem lotniczym po opieką słoweńskiego lekarza, generalnie full profi!!!Jesli moge sie pokusic pewne uwagi to zwrocilbym uwage na to, ze duzo podrozwales z rodzicami i dobrze znales angielski w momencie skonczenia szkoly sredniej i to byly czynniki decydujace latwej adaptacji.Za ratownictwo , w ubezpieczeniu narciarskim uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasuprzewiezienia go do najbliższego szpitala.2018 State of the Cloud
2018 State of the Cloud
Cloud adoption is growing, but how are organizations taking advantage of it? Interop ITX and InformationWeek surveyed technology decision-makers to find out, read this report to discover what they had to say!
Slideshows
9 Steps Toward Ethical AI
Cynthia Harvey, Freelance Journalist, InformationWeek,  5/15/2019
Commentary
How to Assess Digital Transformation Efforts
Lisa Morgan, Freelance Writer,  5/14/2019
Commentary
Is AutoML the Answer to the Data Science Skills Shortage?
Guest Commentary, Guest Commentary,  5/10/2019
Register for InformationWeek Newsletters
Video
Current Issue
A New World of IT Management in 2019
This IT Trend Report highlights how several years of developments in technology and business strategies have led to a subsequent wave of changes in the role of an IT organization, how CIOs and other IT leaders approach management, in addition to the jobs of many IT professionals up and down the org chart.
White Papers
Slideshows
Twitter Feed
Sponsored Live Streaming Video
Everything You've Been Told About Mobility Is Wrong
Attend this video symposium with Sean Wisdom, Global Director of Mobility Solutions, and learn about how you can harness powerful new products to mobilize your business potential.
Sponsored Video
Flash Poll