contractfordifference - InformationWeek

InformationWeek is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

IoT
IoT
Profile for contractfordifference
contractfordifference
Member Since: September 23, 2021
Apprentice
Posts: 0

Investeren in CFD

Investeerders die beleggen in contract for differences (contracten voor verschil),  ook bekend als CFD, zijn vaak bereid aanzienlijke risico's te nemen.  Bij dit contract for difference wordt in de meeste gevallen een hefboom gehanteerd waarmee de  inleg  wordt verhoogd en vergroot. Bij CFD's kun je zowel uitgaan op stijgende koersen als op dalende cijfers en dus ook winst maken bij dalende koersen.  In het geval van een 1:10 hefboom kan de trader in kwestie bijvoorbeeld voor elke euro een positie van tien euro plaatsen en daarmee dus veel winst maken. CFD traden kent echter één groot risico. En dat  is dat de koers niet overeenkomt met de verwachting en als dat het geval is kan de trader de volledige investering kwijtraken. In Nederland is het vanuit de wet niet mogelijk om onder de nul uit te komen met een CFD contract, maar het kan wel resulteren dat je je gehele inleg ziet verdampen bij de broker.  De belegging in contract for difference kan uiterst winstgevend zijn, maar kent zeker ook de nodige risico's.2021 State of ITOps and SecOps Report
2021 State of ITOps and SecOps Report
This new report from InformationWeek explores what we've learned over the past year, critical trends around ITOps and SecOps, and where leaders are focusing their time and efforts to support a growing digital economy. Download it today!
InformationWeek Is Getting an Upgrade!

Find out more about our plans to improve the look, functionality, and performance of the InformationWeek site in the coming months.

News
Remote Work Tops SF, NYC for Most High-Paying Job Openings
Jessica Davis, Senior Editor, Enterprise Apps,  7/20/2021
Slideshows
Blockchain Gets Real Across Industries
Lisa Morgan, Freelance Writer,  7/22/2021
Commentary
Seeking a Competitive Edge vs. Chasing Savings in the Cloud
Joao-Pierre S. Ruth, Senior Writer,  7/19/2021
Register for InformationWeek Newsletters
Video
Current Issue
Monitoring Critical Cloud Workloads Report
In this report, our experts will discuss how to advance your ability to monitor critical workloads as they move about the various cloud platforms in your company.
White Papers
Slideshows
Twitter Feed
Sponsored Live Streaming Video
Everything You've Been Told About Mobility Is Wrong
Attend this video symposium with Sean Wisdom, Global Director of Mobility Solutions, and learn about how you can harness powerful new products to mobilize your business potential.
Sponsored Video
Flash Poll